Всички ученически раници ergobag и Satch се произвеждат с материали, изработени изцяло от рециклирани PET бутилки. Но как са това става и как тези бутилки се преработват в материал за ученическа раница?

Устойчиво развитие, по-устойчиво развитие, раници ergobag

Какво всъщност се случва с многото празни PET бутилки, които изхвърляме всеки ден? В развитите държави, като Германия, има депозитна система – празните  бутилки могат да се върнат обратно в магазина, където се смачкват в машината за приемане и след това се преработват отново. В страни, в които няма такава депозитна система обаче, те се изхвърлят в боклука или … в морето! Немският производител на ученическ&