Всички ученически раници ergobag и Satch се произвеждат с материали, изработени изцяло от рециклирани PET бутилки. Но как става това и как тези бутилки се преработват в материал за ученическа раница?

Устойчиво развитие, по-устойчиво развитие, раници ergobag

Какво всъщност се случва с многото празни PET бутилки, които изхвърляме всеки ден? В развитите държави, като Германия, има депозитна система – празните бутилки могат да се върнат обратно в магазина, където се смачкват в машината за приемане и след това се преработват отново. В страни, в които няма такава депозитна система обаче, те се изхвърлят в боклука или … в морето! Немският производител на ученическите раници ergobag и тийнейджърските раници Satch (както и ние, техният представител за България), сме силно загрижени за околната среда. Затова материалите за нашите ученически раници, са направени от използвани PET бутилки. PET бутилките се събират, рециклират и преработват в текстил за раниците ни. Така боклукът се използва отново – от 2012 г. до началото на 2018 година са преработени повече от 15 000 000 (15 милиона) бутилки, а 3503 метрични тона въглероден диокисид (по данни към 2016 година) не е изхвърлен в атмосферата. Всичко това малко или много допринася за намаляване на глобалното замърсяване и опазване на околната среда.

Купувайки ученически раници и аксесоари Satch и ergobag, Вие също сте част от устойчивото развитие.

От PET бутилка до раница за ученик

Но как една пластмасова PET бутилка се превръща в материал за ученическа раница? Накратко така: PET бутилките се събират, измиват и нарязват на малки парчета с приблизително еднакви размери (пелети). Пелетите от PET се разтопяват до получаването канап с еднаква консистенция. От него се източва нишка, която се навива върху макари и след това се използва за тъкането на текстила.

нишки за раници от рециклирани PET бутилки

Следващата стъпка е да се направят цветовете и да се добавят шарките към готовата тъкан. Шаблонът, създаден от дизайнерския екип в Кьолн, се отпечатва на специална хартия. След това този отпечатък преминава между два нагряти вала – единият е покрит с текстил, а другият с хартията. Готовият текстил с избрания дизайн се навива на големи ролки и отива в секцията за рязане.

Устойчивото производство е по-полезно, отколкото изглежда

Рециклирането на пластмасови PET бутилки има и други предимства, освен повторното им използване за производство на ученически раници (и други продукти). То спестява ненужното въздействие върху околната среда в производствения процес, оставя по-малко боклук в околната среда и консумира по-малко природни ресурси.

Преработването и рециклирането на PET бутилки запазва природните ресурси – заради намаленото потребление на вода и намаляването на емисиите на CO2. По данни към 2016 г. са спестени 1 151 258 вани с вода (161 173 куб.м.) при производството на нашите ученически раници.

Преработването и рециклирането на PET бутилки означава по-малко потребление на невъзобновяеми ресурси. По данни към 2016 г. са спестени 5 632 барела суров петрол (895 430 литра) при производството на нашите ученически раници.

Използвайки ученическите раници и аксесоари ergobag и Satch, Вие също допринасяте за по-чиста околна среда и за по-малко потребление на природни ресурси.

Екологични ученически раници на рамо … готови… Старт към по-чист свят!