Условия за поръчка и доставка

Уважаеми потребители,

прочетете внимателно следващите редове – те съдържат важна информация за условията на доставка на ергономични ученически раници ergobag и Satch.

Това е сайтът на фирма Мол България ООД, ЕИК 201731654, с адрес на управление София 1517, ул. Витиня 2Ж, БЦ Бени Билдинг, вх.А, ет.2, офис 8, тел: 02 840 73 74, email – office@ergo-baga.bg.  Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 333017.

1. Цени

Всички цени в сайта за Ергономични ученически раници www.ergo-bags.bg са в български левове (BGN), с включен ДДС.
Указаните в ww.ergo-bags.bg цени на отделните стоки са за единична бройка.
Дължимата от Потребителя продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка. Инфopмaциятa, пpeдocтaвянa нa Потребителите e aĸтyaлнa ĸъм мoмeнтa нa визyaлизaциятa й в www.ergo-bags.bg.

Цената за доставка не е включена в посочената в сайта www.ergo-bags.bg цена на продукта.

Възможните начини за плащане на продуктите от сайта www.ergo-bags.bg са следните:

  • Наложен платеж
  • По банков път

При избран начин на плащане „Наложен платеж“, плащането на стоките се извършва при доставка на стоката. Всички поръчки с начин на плащане наложен платеж, ще бъдат изпълнявани от куриерска фирма Спиди АД. Вместо фискален бон, ще получавате документ за пощенски паричен превод предоставен от куриера.

2. Наличност

Продуктите могат да се видят и закупят и в магазина (шоурума) на Мол България ООД, на адрес:

София, ул. Витиня 2Ж, БЦ Бени Билдинг, вх.А, ет.2, офис 8.

3. Доставка

Повечето продукти ergobag и Satch – раници, несесери, аксесоари – се поддържат на склад. Обичайният срок на доставка на продуктите, които не се поддържат на склад е до 14 работни дни. В отделни случаи (когато продукта не е наличен в складовете в Германия) е възможен и по-дълъг срок на доставка, за който ще бъдете уведомени към момента на поръчката.

Доставката на продукти ergobag и Satch на стойност над 200 лв е за наша сметка до офис на СПИДИ АД в България.

Доставката на продукти ergobag и Satch – раници, несесери, сакове, чанти, портмонета, бутилки и други аксесоари на обща стойност под 200 лв се заплаща допълнително и е в размер на 5 лв за доставка до офис на Спиди АД в България, и 9 лв за доставка до адрес в България, чрез Спиди АД.

Акуталните офис на Спиди АД и работното им време може да видите на сайта на Спиди АД – https://www.speedy.bg/bg/speedy-offices

4. Защита на потребителите

Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите за Връщане на стоки и отказване от договора от разстояние.

Потребителят има право да се откаже и да върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключването на сделката с „Мол България“ ООД единствено и само в случаите, когато продуктът не е използван и е във вид и количество, което не се различава от това при получаването на продукта и неговата оригинална опаковка не е нарушена. Стоката трябва да е напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки. Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата или стоковата разписка, които  трябва изрично да се предадат на куриерска фирма срещу подпис.

При отказ от сключения договор от разстояние се попълва и изпраща

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора от разстояние

Връщане на стоки и отказване от договора от разстояние

Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. сключване на договора – при договор за услуги;
2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;
3. сключване на договора – при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.
Чл. 55. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1)Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.
(3) При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.
(4) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8.
(5) Когато потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, той заплаща на търговеца пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ.
(6) Пропорционалната сума по ал. 5, която потребителят трябва да заплати на търговеца, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в договора. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.
(7) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той не дължи разходи за:
1. предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, изцяло или отчасти, извършени по време на срока за отказ, когато:
а) търговецът не е предоставил информация съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 или 10, или
б) потребителят не е поискал изрично изпълнението на договора да започне по време на срока за упражняване правото на отказ от договора съгласно чл. 48, ал. 3 и чл. 49, ал. 9, или
2. доставянето изцяло или отчасти на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато:
а) потребителят не е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението на договора преди изтичане на 14-дневния срок по чл. 50, или
б) потребителят не е потвърдил, че знае, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора, или
в) търговецът не е предоставил потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнението на договора съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8.
(8) Потребителят не носи отговорност за упражняване правото на отказ, освен в случаите по ал. 1, 2, 4 и 5 и чл. 54, ал. 3.

Продуктите имат законова гаранция за съответствие.

Връщането на продукта става за сметка на клиента, чрез куриерска фирма или лично в офиса на „Мол България“ ООД на адрес: София, ул. „Витиня“ 2Ж, Бени Билдинг, ет.2, офис 8.

„Мол България“ ООД гарантира връщането на заплатената от потребителя сума, без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта, в срок от 14 (четиринадесет) дни.

Полезни връзки:
Комисия за защита на потребителите
Платформа за онлайн решаване на спорове

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

5. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.

Фирма Мол България ООД не събира и не обработва такъв тип специална категория лични лични данни и  такава информация за Вас.

Събиране и използване на лични данни

Мол България ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на Мол България ООД. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Мол България ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

Каква лична информация събираме?

При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – име, телефонен номер, електронен адрес, адрес за доставка.
За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– електронен адрес,  номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката;
За издаване на фактура и обработването й – имената Ви (името на фирмата), адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката.

Не събираме никаква лична информация, която не е нужна за изпълнение на доставката и изискванията на нормативната уредба в Република България.

Мол България ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

За какви цели и на какво основание ние използваме личната Ви информация?

Целите за които се налага предоставяне на лични данни са свързани със задълженията ни за изпълнение на направената поръчка и извършване на доставката.

Задълженията на Мол България ООД са във връзка с изпълнение на законовите изисквания към държавните органи и  свързана с изискванията на нормативната уредба в Република България.

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Мол България ООД са:

Дейности по управление на електронния ни магазин:
Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на Мол България ООД;
Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение затова;
Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:

В случай, че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Мол България ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Мол България ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Мол България ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Разкриване на лични данни
В дадени случаи Мол България ООД може да разкрива определена лична информация пред партньори и държавни учреждения.

За осъществяване на доставката на поръчаните стоки – на куриерската фирма за доставка.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в Република България. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Вашите права във връзка с личните данни

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им, Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните, наричан по-долу „Регламента“) им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента, както и във вътрешните документи на Мол България ООД в областта на защитата на личните данни.
За информация и въпроси, свързани с политиката на Мол България ООД за защита на личните данни, може да се обръщате по мейл: office@ergo-bags.bg.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас.