Важните въпроси (според нас) при избор на ученичес&