Текстилът на ученическите раници от рециклирани PET бутилки

Важен стълб при производството на ергономичните раници ergobag и satch e стратегията за устойчиво развитие, която свежда до минимум нашето въздействие върху околната среда по време на производството на продукта.

За целта при изработката на ученическите раници, ние използваме платове с рециклирано съдържание на PET бутилки до 100% (нашите марки AEVOR и Affenzahn използват тъкани с рециклиран съдържание на 50%).

Рециклирането на PET пластмасови бутилки има двойни полза:

  • По-малко отпадъци се отделят и по-малко природни ресурси са необходими за производството на ергономичната раница. Производственият процес пести природните ресурси:
  • Консумацията на вода и CO2 емисии се намаляват.

По този начин ненужното въздействие върху околната среда са намалени в производствения процес.

В сравнение с конвенционалните методи на производство, отпадъчните води се намаляват с 20%, потреблението на енергия с 50%, а емисиите на вредни замърсители с 60%.

Раници от рециклирани PET бутилки.

В резултат на програмата за рециклиране и устойчивото фирмено управление от 2010 година досега са постигнати впечатляващи резултати:

Спестявания направени от рециклирането на PET бутилките  (2010–2016)