Немски ученическите раници от рециклирани бутилки (PET)

Важен стълб при производството на ергономичните раници ergobag и Satch e стратегията за устойчиво развитие, която свежда до минимум нашето въздействие върху околната среда по време на производството на продукта.

За целта при изработката на ученическите раници, ние използваме платове с рециклирано съдържание на PET бутилки до 100% (нашите марки AEVOR и Affenzahn използват тъкани с рециклиран съдържание на 50%).

Рециклирането на PET пластмасови бутилки има двойна полза:

  • Производственият процес пести природните ресурси: по-малко природни ресурси са необходими за производството на ергономичната раница.
  • По-малко отпадъци се отделят: консумацията на вода и отделените CO2 емисии са в по-малки количества.

В сравнение с конвенционалните методи на производство, намалени са отпадъчните води с 20%, потреблението на енергия с 50%, а емисиите на вредни замърсители с 60%.

Раници от рециклирани PET бутилки

В резултат на програмата за рециклиране и устойчивото фирмено управление от 2010 година досега са постигнати впечатляващи резултати:

Спестявания направени от рециклирането на PET бутилките  (2010–2016)