Отговорното фирмено управление е поведение, което производителят на ергономичните ученически раници ergobag и Satch е възприел и следва.

Процесът на рециклиране на пластмасови бутилки е един от аспектите на устойчивото и отговорно фирмено управление. Купувайки си ергономична раница ergobag и/или Satch, Вие допринасяте за ефективното преработване на отпадъци и по-малко замърсяване.

Превръщането на пластмасови PET бутилки в текстил за изработка на раниците намалява консумацията на невъзобновяеми природни ресурси. За производството на ученически раници ergobag и